بله این محصول کاملا گارانتی شده و در صورتی که دامین اتوریتی سایت شما به مقدار مورد نظر نرسد تمام مبلغ شما بازگدانده می شود.