هیچ نرخ کلیک “خوب” واحدی وجود ندارد. نرخ کلیک شما می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد، از جمله رتبه بندی شما در نتایج جستجو، وجود فیچر اسنیپت ها، نوع جستجو و تعداد تبلیغات ادوردز. به جای نگرانی در مورد میانگین، باید روی بهبود صفحاتی که کمترین نرخ کلیک را در سایت شما دارند تمرکز کنید.