CTR مهم است زیرا به معنی ترافیک بیشتر و رتبه‌بندی بهتر در موتورهای جستجو است.