• موتورهای جستجو از الگوریتم های پیچیده ای برای رتبه بندی وب سایت ها در نتایج جستجو استفاده می کنند.
  • این الگوریتم ها به عواملی مانند محتوای وب سایت، ساختار فنی و بک لینک ها نگاه می کنند.
  • با بهینه سازی وب سایت خود برای این عوامل، می توانید شانس خود را برای رتبه بندی بالاتر در نتایج جستجو افزایش دهید.