از آدرس‌های ایمیل موجود در صفحه وب یا ابزارهایی مانند Hunter.io برای یافتن آدرس‌های ایمیل مرتبط استفاده کنید.