هنگام انتخاب یک شرکت سئو، مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید و شرکتی را انتخاب کنید که سابقه اثبات شده ای داشته باشد. همچنین باید مطمئن شوید که شرکت از روش های سئو اخلاقی استفاده می کند.