در اینجا چند استراتژی لینک سازی وجود دارد که من در سال 2024 توصیه می کنم:

  • ایجاد محتوای باارزش: این هنوز هم مهم ترین استراتژی لینک سازی است. محتوایی را ایجاد کنید که مردم بخواهند به آن لینک دهند و به اشتراک بگذارند.
  • لینک سازی شکسته: لینک های شکسته را در وب سایت های دیگر پیدا کنید و محتوای خود را به عنوان جایگزین پیشنهاد دهید.
  • آسمانخراش: محتوای موجود را پیدا کنید، آن را بهتر کنید و از وب سایت های دیگر بخواهید به جای آن به شما لینک دهند.
  • ایمیل مارکتینگ: با وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران و افراد تأثیرگذار در صنعت خود ارتباط برقرار کنید و فرصت هایی برای به دست آوردن لینک پیدا کنید.