ایمیل خود را مودبانه و حرفه‌ای نگه دارید، ارزش ارائه دهید (مانند لیستی از لینک‌های شکسته در وب‌سایت آنها) و به جای درخواست مستقیم بک‌لینک، جایگزینی باارزش برای لینک شکسته ارائه دهید.