لینک سازی فرآیند ایجاد لینک های یک طرفه (همچنین به عنوان بک لینک شناخته می شود) به یک وب سایت با هدف بهبود دید آن در نتایج جستجو است. این امر به این دلیل مهم است که موتورهای جستجو مانند گوگل از تعداد و کیفیت لینک هایی که به یک وب سایت اشاره می کنند به عنوان سیگنالی برای تعیین رتبه آن وب سایت استفاده می کنند. در حالی که الگوریتم های جستجو در طول زمان تکامل یافته اند، بک لینک ها همچنان یکی از مهم ترین عوامل رتبه بندی هستند.