یک لینک با کیفیت بالا از یک وب سایت معتبر و مرتبط با محتوای وب سایت شما می آید. همچنین باید به طور طبیعی در متن صفحه قرار گیرد و نه به عنوان بخشی از یک طرح لینک سازی اسپم.